Informacja dotycząca wywieszenia 6 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej (załączniki do Zarządzeń od Nr A/235/2023 do Nr A/240/2023)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszono 6 wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanych w Puławach, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/235/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2023r. dotyczy przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – do dnia 30.06.2024r. działki nr 343 o pow. 0,9025 ha, położonej w Puławach obręb Puławy Kolejowa.

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/236/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2023r. dotyczy przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – do 3 lat działki nr 1056/10 o pow. 0,0064 ha, położonej w Puławach obręb Miasto Puławy.

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/237/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2023r. dotyczy przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – do 3 lat działki nr 1056/9 o pow. 0,0085 ha, położonej w Puławach obręb Miasto Puławy.

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/238/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2023r. dotyczy przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – do 3 lat działki nr 1056/7 o pow. 0,0042 ha, położonej w Puławach obręb Miasto Puławy.

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/239/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2023r. dotyczy przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – do 3 lat działki nr 1056/8 o pow. 0,0077 ha, położonej w Puławach obręb Miasto Puławy.

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/240/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2023r. dotyczy przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – do 3 lat gruntu o pow. 12,25 m2, stanowiącego fragment działek nr 439/77 i nr 439/78, położonych w Puławach obręb Miasto Puławy.

Wykazy nieruchomości podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 22 grudnia 2023r. do dnia 11 stycznia 2024r. i znajdują się w załączonych niżej plikach PDF.

Załączniki do artykułu

 • Zarządzenie Nr A/235/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2023 r. PDF, 239.07 KB

  Zarządzenie Nr A/235/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Puławy Kolejowa, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony

 • Zarządzenie Nr A/236/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2023 r. PDF, 238.55 KB

  Zarządzenie Nr A/236/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – do 3 lat

 • Zarządzenie Nr A/237/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2023 r. PDF, 238.81 KB

  Zarządzenie Nr A/237/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – do 3 lat

 • Zarządzenie Nr A/238/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2023 r. PDF, 238.82 KB

  Zarządzenie Nr A/238/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – do 3 lat

 • Zarządzenie Nr A/239/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2023 r. PDF, 238.88 KB

  Zarządzenie Nr A/239/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – do 3 lat

 • Zarządzenie Nr A/240/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2023 r. PDF, 238.75 KB

  Zarządzenie Nr A/240/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – do 3 lat