Konsultacje z PRDPP

Konsultacje z PRDPP projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2028 dla miasta Puławy oraz projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Programu osłonowego miasta Puławy na rzecz wsparcia seniorów 60+

Na posiedzeniu Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 6 marca 2024 roku o godz. 15.00 konsultacji poddane zostaną następujące projekty uchwał:

1. Projekt uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2028 dla miasta Puławy.

2. Projekt uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Programu osłonowego miasta Puławy na rzecz wsparcia seniorów 60+.

Załączniki do artykułu