Zaproszenie na otwarte posiedzenie PRDPP

13 października 2022 roku o godz. 15.00 w sali nr 8 Urzędu Miasta Puławy odbędzie się otwarte posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego poświęcone przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

W nieprzekraczalnym terminie do 13 października 2022 roku do godz. 10.00 organizacje pozarządowe działające w Puławach mogą zgłaszać uwagi do projektu uchwały do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za pośrednictwem Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Puławy – pocztą lub mailem na adres: um@um.pulawy.pl.

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe.

Pismo Przewodniczącej Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz projekt uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok dostępne w załączniku

Załączniki do artykułu