Zapytanie ofertowe na kompleksowe opracowanuie „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do 2030 roku”.

„Miasto Puławy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na kompleksowym opracowaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do 2030 roku”. Termin składania ofert: 16.01.2023 r., godz: 15:30.

Informujemy, że postępowanie dotyczące zapytania ofertowego nr WR.062.3.2022 polegające na wykonaniu kompleksowego opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do 2030 roku zostało unieważnione.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki do artykułu