Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 3087/28

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, oznaczonej jako działka nr 3087/28 o pow. 0,0094 ha, położonej przy ul. Lubelskiej w Puławach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/214/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 23 listopada 2022r. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 23 listopada 2022r. do dnia 15 grudnia 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku.

Załączniki do artykułu

  • Zarządzenie Nr A/214/2022.pdf PDF, 157.61 KB

    Zarządzenie Nr A/214/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej