Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu na czas oznaczony (część działki nr 1256 przy ul. J. Słowackiego)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu na czas oznaczony

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/59/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 24 marca 2023 r. dotyczy przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu gruntu o pow. 25 m2, stanowiącego część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1256 o pow. 0,0751 ha, położonej w Puławach – obręb Miasto Puławy, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 24 marca 2023 r. do dnia 13 kwietnia 2023 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku.

Załączniki do artykułu

  • Zarządzenie Nr A/59/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 24 marca 2023 r. PDF, 283.19 KB

    Zarządzenie Nr A/59/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu na czas oznaczony