Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: nieruchomość ozn. nr 3900/26, 3900/28 i 3900/30 o łącznej pow. 0,0894 ha, położona przy ul. Niezapominajki w Puławach, obr. Włostowice - opisana w załączniku do Zarządzenia Nr A/124/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 20 lipca 2022 r. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/124/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 20 lipca 2022 r. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 20 lipca 2022r. do dnia 9 sierpnia 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu

Dokument z wykazem nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku pdf

2. Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: nieruchomość ozn. nr 3242/11 o pow. 0,0073 ha, położona przy ul. Słowackiego w Puławach, obr. Miasto Puławy - opisana w załączniku do Zarządzenia Nr A/125/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 20 lipca 2022 r. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/125/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 20 lipca 2022 r. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 20 lipca 2022r. do dnia 9 sierpnia 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu

Dokument z wykazem nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku pdf

Załączniki do artykułu:

  1. Zarządzenie Nr A/124/2022
  2. Zarządzenie Nr A/125/2022

Załączniki do artykułu