Puławska Rada Sportu

Foto: canva.com,

Zarządzeniem nr A/103/2019 Prezydenta Miasta Puławy ustalono zasady powoływania i działania Puławskiej Rady Sportu.

Jest to organ o charakterze opiniodawczo-konsultacyjnym w sprawach dotyczących kultury fizycznej. Powoływany jest przez Prezydenta Miasta Puławy.

Zarządzenie nr A/103/2019 Prezydenta Miasta Puławy w sprawie ustalenia zasad powoływania i działania Puławskiej Rady Sportu

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1353&p1=szczegoly&p2=1390891

Zarządzenie nr A/125/2019 Prezydenta Miasta Puławy z 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania Puławskiej Rady Sportu

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1353&p1=szczegoly&p2=1405063