Nagrody w dziedzinie sportu

Projekt bez tytułu(27).jpg
Foto: canva.com, Projekt bez tytułu(27).jpg

Uchwała nr XXVII/280/2021 Rady Miasta Puławy z 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Puławy w dziedzinie sportu (z późn. zm.) wprowadziła:

1. doroczną nagrodę sportową,
2. nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe,
3. wyróżnienie za osiągnięcia sportowe.

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród oraz wyróżnień określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

Termin składania wniosków w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie sportu - 2 listopada (za osiągnięcia od 1 listopada roku poprzedzającego do 31 października).

Do wniosku o przyznanie nagrody, wyróżnienia należy dołączyć protokół końcowy z zawodów, potwierdzający osiągnięcie przez zawodnika wyniku oraz zawierający informację o liczbie uczestników danej konkurencji.