Prace związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji