Budowa windy zewnętrznej przy budynku Urzędu Miasta Puławy dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Foto: Zasoby organizatora,

Miasto Puławy uzyskało dofinansowanie w kwocie 550 000,00 PLN ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON - w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizacje projektu pod nazwą „Budowa windy zewnętrznej przy budynku Urzędu Miasta Puławy dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Moduł Programu:

A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.

Celem realizacji projektu jest wybudowanie windy zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą, która zapewni dostępność architektoniczną budynku Urzędu Miasta Puławy
dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Termin realizacji projektu:  31.12.2024 r.
PFRON_wersja-podstawowa_RGB.gif