Ksiądz Marian Malarz

Ksiądz Marian Malarz urodził się 29 września 1922 roku w Skokach w województwie lubelskim. Egzamin maturalny zdał w roku 1946 w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Lublinie, a następnie wstąpił do Diecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.

W sobotę 13 maja 2017 roku w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” odbyła się uroczystość wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Puławy Księdzu Marianowi Malarzowi. Tytuł został przyznany na wniosek mieszkańców miasta, natomiast autorką dokumentu była pani Wanda Bona.

Uroczystość uświetniał wernisaż wystawy malarstwa Księdza Malarza. W wydarzeniu udział wzięli Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji Krzysztof Szulowski oraz Włodzimierz Karpiński, przedstawiciele władz miasta i powiatu, radni Rady Miasta Puławy, Honorowi Obywatele Miasta Puławy: prof. Tadeusz Wijaszka oraz Bohdan Zadura, duchowieństwo, środowiska artystyczne, a także  mieszkańcy na których twórczość oraz posługa kapłańska Księdza Mariana Malarza wywarły szczególny wpływ. W trakcie uroczystość Ksiądz Marian Malarz przekazała na ręce Prezesa Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Puławskie Jadwigi Podstawek pamiątkowy obraz Świętego Brata Alberta. Przed zaproszonymi gośćmi wystąpiła także Aleksandra Łodzińska.


Ksiądz Marian Malarz urodził się 29 września 1922 roku w Skokach w województwie lubelskim.

Egzamin maturalny zdał w roku 1946 w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Lublinie, a następnie wstąpił do Diecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.

Studiował na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Dyplom i święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1951.

W latach 1951 - 1957 był wikariuszem parafii w Wielączy, a od roku 1957 wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Puławach.

W 1994 roku został kanonikiem honorowym Kapituły Chełmskiej. Obecnie, będąc w stanie emerytalnym, mieszka w Lublinie wciąż malując.

Działalność artystyczną prowadzi od roku 1952.

Od 1970 roku jest członkiem Oddziału Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Obrazy ks. Malarza znajdują się w licznych zbiorach prywatnych w Polsce (przede wszystkim w Puławach), a za granicą na wyspie Syros (Grecja), w klasztorze oo. jezuitów w Madrycie (Hiszpania), w parafii św. Tomasza oraz w klasztorze oo. augustianów w Cefalu na Sycylii (Włochy), w klasztorze oo. józefinów w Cagliari na Sardynii (Włochy), a także w zbiorach prywatnych w Polsce, Grecji, Hiszpanii i we Włoszech.

Załączniki do artykułu