Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części działki nr 1256 położonej przy ul. J. Słowackiego w Puławach

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Prezydent Miasta Puławy ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na czas oznaczony – maksymalnie do dnia 31 października 2023 r. części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1256

Działka nr 1256 o powierzchni ogólnej 0,0751 ha położona jest w Puławach przy ul. Juliusza Słowackiego, obręb Miasto Puławy i stanowi własność gminy Miasto Puławy (teren przy Błoniach). Grunt o pow. 25 m2 przeznaczony został do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego w celu lokalizacji ruchomego punktu sprzedaży z żywnością w formie food trucka.

Treść ogłoszenia o przetargu znajduje się w załączonym pliku pdf.

Załączniki do artykułu