Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Kierownik hali widowiskowo-sportowej: rekrutacja

nabór do mosir.jpg
nabór do mosir.jpg

Wymagania niezbędne

 - jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią,

- posiada co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania ludźmi,

- posiada wykształcenie wyższe,

- legitymuje się stanem zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym. 


Obiekt będzie wyposażony w 1436 miejsc stałych z możliwością zwiększenia pojemności do 3200 miejsc po rozłożeniu trybun teleskopowych. Budynek będzie ponadto wyposażony w osobne sale do sportów walki, siłownię oraz pomieszczenia do odnowy biologicznej. Oprócz funkcji sportowych hala w Puławach zostanie przystosowana do organizacji koncertów, wystaw oraz targów. W hali powstaną dwie sale konferencyjne, zaplecze gastronomiczne, a także miejsca parkingowe – 288 dla samochodów osobowych, 12 – dla osób niepełnosprawnych, 5 dla autokarów.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony