Zaproszenie na VI sesję Młodzieżowej Rady Miasta Puławy

Młodzieżowa Rada Miasta.jpg
Młodzieżowa Rada Miasta.jpg

Serdecznie zapraszam na VI sesję Młodzieżowej Rady Miasta Puławy VII kadencji w dniu 9 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z III, IV i V sesji Młodzieżowej Rady Miasta Puławy. 
  3. Dyskusja nad zmianami w statucie Młodzieżowej Rady Miasta Puławy.
  4. Sprawozdanie z pierwszego roku działalności Młodzieżowej Rady Miasta Puławy.
  5. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia.
  6. Zakończenie obrad VI sesji Młodzieżowej Rady Miasta.

 

 

 

                                                                                                                Przewodniczący

                                                                                               Młodzieżowej Rady Miasta Puławy

 

                                                                                                                 Adrian Grabiec