Zaproszenie na II sesję Młodzieżowej Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Młodzieżowa Rada Miasta
Młodzieżowa Rada Miasta

Serdecznie zapraszam na II sesję Młodzieżowej Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 12 stycznia 2024 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
3. Ślubowanie radnych.
4. Ustalenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z I sesji Młodzieżowej Rady Miasta.
6. Powołanie Komisji Rewizyjnej:
a) zgłaszanie kandydatów,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. gospodarki, promocji, organizacji imprez i współpracy z organizacjami młodzieżowymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. edukacji, sportu i kultury.
9. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy Młodzieżowej Rady Miasta Puławy z Puławskim Ośrodkiem Kultury „ Dom Chemika”.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia.
12. Zakończenie obrad II sesji Młodzieżowej Rady Miasta.

 

 


Przewodnicząca
Młodzieżowej Rady Miasta

Maria Bartoszek