Zawiadomienie o zamiarze zmiany siedziby Biblioteki Miejskiej w Puławach oraz zamiarze dokonania zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Puławach

Działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 z późn. zm.), informuję mieszkańców Miasta Puławy o zamiarze przeniesienia z dniem 1 kwietnia 2023 r. siedziby Biblioteki Miejskiej w Puławach mieszczącej się przy ul. Głębokiej 7A w Puławach do budynku Mediateki przy ul. Wojska Polskiego 2 w Puławach i o zamiarze zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Puławach w części dotyczącej zmiany dotychczasowej siedziby.

W powyższej sprawie Rada Miasta Puławy w dniu 29 września 2022 r. podjęła uchwałę nr XLIX/457/22 w sprawie zamiaru zmiany siedziby Biblioteki Miejskiej w Puławach oraz zamiaru dokonania zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Puławach.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach organizator jest obowiązany na 6 miesięcy przed dniem zmiany lokalizacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem.  

Nowa lokalizacja Biblioteki Miejskiej w Puławach pozwoli na ożywienie i rozszerzenie jej działalności upowszechniającej książkę i czytelnictwo dzięki nowym, dedykowanym specjalnie dla niej przestrzeniom. Umiejscowienie tej instytucji kultury w centrum miasta, w nowo wybudowanym budynku Mediateki, w bezpośredniej bliskości Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika" ułatwi szerszemu gronu odbiorców nie tylko dostęp do zasobów biblioteki, ale również do skorzystania z proponowanej przez nią oferty o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i informacyjnym.

Współczesna biblioteka to przede wszystkim przestrzeń społeczna; miejsce, które umożliwia dostęp szerokiemu gronu użytkowników do informacji, która pomaga w uzyskaniu wiedzy i zaspokaja potrzeby kulturalne czytelników. Nowocześnie zorganizowana biblioteka, daje szerokie możliwości korzystania ze swojej oferty i zaspokaja szybko zmieniające się we współczesnym świecie potrzeby użytkowników. Dzięki nowoczesnym możliwościom technicznym i znacznemu zwiększeniu przestrzeni użytkowej, Biblioteka Miejska w Puławach stanie się właśnie taką instytucją, dołączając do grona innowacyjnych bibliotek.


LINK DO UCHWAŁY