Zapytanie ofertowe dot. nadzoru oraz utrzymania stanu porządkowego i technicznego grobów oraz cmentarzy wojennych

Zapytanie ofertowe dot. Nadzoru oraz utrzymania stanu porządkowego i technicznego grobów oraz cmentarzy wojennych wraz z zielenią zlokalizowanych na terenie gminy Miasto Puławy.

Termin składania ofert do dnia 20 kwietnia 2022 r. do godz. 15.30.

Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym na 2022 rok, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego dot. nadzoru oraz utrzymania stanu porządkowego i technicznego grobów oraz cmentarzy wojennych wraz z zielenią zlokalizowanych na terenie gminy Miasto Puławy, w sposób następujący:

z: Mogiła „Poległ w obronie Ojczyzny” (cm. parafialny przy ul. Włostowickiej w Puławach) poz. Mycie pomnika (z pastą do marmuru): miesiące: V, VI, VII, VIII, IX, X

na: Mogiła „Poległ w obronie Ojczyzny” (cm. parafialny przy ul. Włostowickiej w Puławach) poz. Mycie pomnika (z pastą do marmuru): miesiące: IV

W załączeniu: Poprawiony harmonogram rzecz.-fin