Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług doradczych w obszarze zapewniania dostępności cyfrowej Oficjalnego Portalu Urzędu Miasta Puławy - pulawy.eu

Miasto Puławy zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usług doradczych w obszarze zapewniania dostępności cyfrowej Oficjalnego Portalu Urzędu Miasta Puławy - pulawy.eu

Loga  funduszy.jpg

Zamówienie realizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego – Dostępny samorząd-granty pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urzędu Miasta Puławy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Termin składania ofert: do dnia 26.05.2023 r. do godz. 14:00.


Szczegóły znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania.