Zapytanie ofertowe dot. utrzymania obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy Miasto Puławy

Urząd Miasta Puławy publikuje zapytanie ofertowe dot. Nadzoru oraz utrzymania stanu porządkowego i technicznego grobów oraz cmentarzy wojennych wraz z zielenią zlokalizowanych na terenie gminy Miasto Puławy. Termin składania ofert do dnia 14 lipca 2023 r. do godz. 15.30.

W załączeniu:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz „Oferta”
  3. Wzór umowy
  4. Harmonogram rzeczowo-finansowy (w wersji edytowalnej)
  5. Klauzula informacyjna

Załączniki do artykułu