Zapytanie ofertowe dot. Nadzoru i utrzymania miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Puławy

Miasto Puławy zaprasza do złożenia oferty świadczenia usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru i utrzymaniu miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Puławy w roku 2022, zgodnie ze wzorem umowy, harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do wzoru umowy oraz szczegółowymi zasadami odbioru prac (Załącznik Nr 2 do wzoru umowy).

Załączniki do artykułu