Zaproszenie na otwarte posiedzenie PRDPP

14 czerwca 2022 roku o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy odbędzie się otwarte posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na którym zaprezentowane zostanie sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe.

Pismo Przewodniczącej Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w załączniku.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok również jest dostępne w załączniku.