Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej

Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach zarządzeniem nr 19 z dnia 22 listopada 2022 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach zarządzeniem nr 19 z dnia 22 listopada 2022 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) dla mieszkańców miasta Puławy wymagających opieki innych osób, którzy są jej pozbawieni, w miejscu zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.”

W związku z powyższym Dyrektor MOPS w Puławach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Puławy do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację przedmiotowego zadania.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 14 grudnia 2022 roku o godz. 10.00 w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64, 24-100 Puławy.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich kandydatur na adres sekretariat@mops.pulawy.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2022 roku do godz. 13.00.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji, numer telefonu oraz adres e-mail.

Załączniki do artykułu