Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego.

Prezydent Miasta Puławy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2022 roku.
W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Puławy do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację przedmiotowego zadania.
Rozpatrzenie ofert nastąpi 25 kwietnia 2022 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Puławy.
Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich kandydatur na adres um@um.pulawy.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2022 roku do godz. 13.00.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji, numer telefonu oraz adres e-mail wraz z podaniem tytułu konkursu.
Osoby wytypowane do pracy w komisjach zostaną o tym powiadomione.
Pismo Wiceprezydent Miasta Puławy poniżej w załączniku.

Załączniki do artykułu