Zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach zarządzeniem nr 40 z dnia 27 listopada 2023 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku na zadania:

  1.  Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Miasto Puławy wymagających opieki innych osób, którzy są jej pozbawieni, w miejscu zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2024 r. do  dnia 31 grudnia 2024 r.
  2.  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych mieszkańców gminy Miasto Puławy będących osobami z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi opieki innych osób, którzy są jej pozbawieni, w miejscu zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2024 r. do  dnia 31 sierpnia 2024 r.”

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w sekcji załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki do artykułu