Wyniki zapytania ofertowego na świadczenie usługi nadzoru i utrzymania miejsc pamięci narodowej

Miasto Puławy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usługi nadzoru i utrzymania miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Puławy w 2022 roku najkorzystniejsza oferta wpłynęła od:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Dęblińska 2
24-100 Puławy

Oferowany koszt wykonania usługi to kwota 42.181,41 zł brutto.

Łącznie w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły trzy oferty.