Wyniki zapytania ofertowego dot. świadczenia usługi nadzoru i utrzymania miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Puławy w 2023 roku.

Miasto Puławy informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na świadczenie usługi nadzoru i utrzymania miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Puławy w 2023 roku najkorzystniejsza oferta wpłynęła od:


Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Dęblińska 2
24-100 Puławy
Oferowany koszt wykonania usługi to kwota 34.884,05 zł brutto.
Łącznie w ramach prowadzonego postępowania wpłynęła 1 oferta.

   Prezydent Miasta Puławy


Paweł Maj