Wyniki przeprowadzonego konkursu ofert na realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Miasto Puławy na lata 2022–2026” w 2022 roku.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Miasto Puławy na lata 2022–2026” w 2022 roku wyłoniono Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICAL” sp. z.o.o., al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10, 24-110 Puławy.

 

 

                                                                                Zastępca Przewodniczącej Komisji Konkursowej

                                                                                     (-) Sylwia Skwara