Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Uczniowski Klub Sportowy Badminton Puławy

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Uczniowski Klub Sportowy Badminton Puławy złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Turniej badmintona – Wiosenna lotka junior

Załączniki do artykułu