Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Kampania edukacyjna realizowana w placówkach oświatowych na terenie Miasta Puławy.

Załączniki do artykułu