Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie „Tym Sposobem”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie „Tym Sposobem” złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Realizacja programu o charakterze profilaktycznym „Szczęśliwa Mama”.

Załączniki do artykułu