Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Uczniowski Klub Sportowy „Niwa-Puławy”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Uczniowski Klub Sportowy „Niwa-Puławy” złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Załączniki do artykułu