Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape” złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie warsztatów edukacji prawnej z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Załączniki do artykułu