Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie "Przeszłość-Przyszłości"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie "Przeszłość-Przyszłości" złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Przedsiębiorczość na 5” - Kampania edukacyjna na terenie placówek oświatowych w Puławach.

Załączniki do artykułu