Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Realizacja zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej, zawarty w Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Puławy na lata 2017-2022

Załączniki do artykułu