Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2022 roku.

Zarządzeniem nr A/59/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 19 kwietnia 2022 roku został powołany skład komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2022 roku.

Załączniki do artykułu