Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego - zmiana

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku - zmiana

Zarządzeniem nr A/98/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 maja 2023 r. został zmieniony skład komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

Załączniki do artykułu