Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Zarządzeniem nr A/50/22 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 marca 2022 roku został powołany skład komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku

Załączniki do artykułu