Rekrutacja uczestników do projektu „Siła jest w nas”

złączone ręce
Foto: canva, złączone ręce

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja uczestników Projektu do następujących form wsparcia, które zamierzamy uruchomić w miesiącu kwietniu:

1.      Pomoc psychologiczna, prawna oraz psychiatryczna dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami zagrożonych i doznających przemocy:

  •  dyżury specjalistów w siedzibie SOW, Puławy, ul. Kołłątaja 64, zgodnie z harmonogramem, który będzie zamieszczany na stronie internetowej MOPS w Puławach, w zakładce „Projekt norweski”,

Wsparcie realizowane również w formie:

  • telefonicznej: 81 458 69 94
  • online: projekt.norweski@mops.pulawy.pl
  • w miejscu zamieszkania uczestnika Projektu, jeśli okoliczności będą tego wymagały.

 

2.      Grupy wsparcia dla:

  1. opiekunów osób chorych na Alzhaimera i choroby otępienne
  2. opiekunów osób z niepełnosprawnościami
  • spotkania grup będą odbywały się w siedzibie SOW, ul. Kołłątaja 64, w sali 207, I piętro, wejście od strony parkingu,
  • spotkania z częstotliwością 2 razy w miesiącu, zgodnie  z harmonogramem, który będzie zamieszczany na naszej stronie internetowej w zakładce „Projekt norweski”.

Uczestnicy grup wsparcia będą mieli możliwość rozmawiania o trudnościach, wymiany doświadczeń, odreagowania stresu, nabrania dystansu do trudności,  z którymi się zmagają na co dzień. Będzie też możliwość pozyskania wiedzy z zakresu potrzeb osób, nad którymi sprawują opiekę.

Zapraszamy osoby zainteresowane skorzystaniem z oferowanego wsparcia.

 

Szczegółowe informacje:                                                                                               

MOPS w Puławach / SOW, ul. Leśna 17 / Kołłątaja 64

tel: 81 458 67 73 lub 81 458 67 70,  e-mail: sekretariat@mops.pulawy.pl