Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu mieszkań komunalnych

W związku z planowanym zasiedleniem zwolnionych mieszkań komunalnych
przy ul. Norwida 8/50, ul. Wólka Profecka 45D/30 i ul. Norblina 123/30 w Puławach, sporządzony został projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu
w/w lokali.

Ostateczny wykaz zostanie sporządzony po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń
do projektu, które można składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy
w terminie do dnia 07.07.2022 r.

Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy

Lp       Nazwisko i imię                                            Adres zamieszkania

1          Goździkowska-Graca Aneta                          Puławy, ul. Kaniowczyków 4/19

2          Sieradzan Anna                                              Puławy, ul. Wróblewskiego 9/29

3          Wrzesińska Anita                                          Puławy, ul. Sieroszewskiego 3/22


W/w osoby wyraziły zgodę na piśmie na upublicznienie swoich danych osobowych.