Prace nad budżetem miasta - organizacje pozarząowe

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się prace nad projektem budżetu Miasta Puławy na 2023 rok.

Zgodnie z uchwałą nr LIV/508/10 Rady Miasta Puławy z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej organizacje pozarządowe w terminie do 15 września mogą składać propozycje do budżetu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta o zgłaszanie propozycji zadań publicznych, które planują realizować w 2023 roku we współpracy z miastem Puławy.

Propozycje zadań publicznych należy złożyć w formie wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2022 roku na adres: um@um.pulawy.pl

 

 

Załączniki do artykułu