Otwarty konkurs ofert - : "Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania".

Zarządzenie nr 25 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach z dnia 06 lipca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej na powierzenie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023, pod nazwą: "Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania".

Treść zarządzenia znajduje się w załączniku.