Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

31 maja 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CCCLXVIII/6380/2022 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terminem realizacji od 8 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Termin składania ofert upływa 23 czerwca 2022 r. o godzinie 15:30.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej.