Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2022 roku - ogłoszenie

Zarządzeniem nr A/51/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 marca 2022 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2022 roku

Załączniki do artykułu