Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego – zmiana ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

Zarządzeniem nr A/232/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 11 grudnia 2023 roku zmienione zostało ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

Załączniki do artykułu

  • A.232.2023.WOP PDF, 99.74 KB

    ZARZĄDZENIE nr A/232/2023 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 11 grudnia 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku