Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego - wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku - wyniki

Zarządzeniem nr A/114/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 czerwca 2023 roku zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

Załączniki do artykułu

  • A.114.2023.WOP PDF, 169.36 KB

    ZARZĄDZENIE nr A/114/2023 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku