Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego - wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku - wyniki

Zarządzeniem nr A/61/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 10 kwietnia 2024 roku zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku

Załączniki do artykułu

  • A.61.2024.ES PDF, 168.83 KB

    ZARZĄDZENIE nr A/61/2024 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku