Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego – zmiana ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku

Zarządzeniem nr A/229/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 11 grudnia 2023 roku zmienione zostało ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku

Załączniki do artykułu

  • A.229.2023.WOP PDF, 100.41 KB

    ZARZĄDZENIE nr A/229/2023 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 11 grudnia 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku