Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku - wyniki

Przewodnicząca komisji konkursowej ogłosiła wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

 

Załączniki do artykułu