Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego – ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku

Zarządzeniem nr A/161/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 8 września 2023 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.

Załączniki do artykułu

  • A.161.2023.WOP PDF, 324.64 KB

    Zarządzenie nr A/161/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 8 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku

  • Oświadczenie dotyczące podatku VAT - załącznik nr 1 PDF, 205.95 KB

    Oświadczenie dotyczące podatku VAT - załącznik nr 1